Monter Turbin

Recruiter
Location
Elblag,
Salary
Competitive
Posted
15 Oct 2016
Closes
25 Oct 2016
Ref
2754614
Sector
Oil and Gas
Category
Manufacturing
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
1. Realizacja procesu montażu zgodnie z założeniami w dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i jakościowej, harmonogramami produkcji oraz
wymaganiami i przepisami BHP obowiązującymi dla danego stanowiska.
2. Pisemne potwierdzanie wykonywania zadań zgodnie z dokumentacją technologiczną i przekazywanie operacji i zabiegów kontroli jakości w przypadku
konieczności ich weryfikacji i potwierdzenia przez kontrolę jakości.
3. Potwierdzanie realizowanych zadań w formie wskaźników i danych produktywnościowych na wyznaczonych tablicach gniazdowych oraz potwierdzanie
progresu prac na harmonogramach.
4. Kontrolowanie i zapewnienie jakości wyrobu zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej poprzez wykorzystanie
dostępnych narzędzi, systemów i urządzeń pomiarowych (parametryczne maszyny pomiarowe, konwencjonalne narzędzia pomiarowe).
5. Wykonywanie prac transportowych zleconych przez Mistrza na wyznaczonym gnieździe produkcyjnym zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
6. Współpraca z pracownikami transportu wewnątrz-wydziałowego w celu optymalizacji prac transportowych. W szczególnych przypadkach pomoc przy
transporcie i obracaniu wielkogabarytowych detali.
7. Współpraca z wydawalnią narzędzi oraz wszystkimi sekcjami Wydziału Produkcyjnego.

Qualifications/Requirements

1. wykształcenie średnie techniczne
2. znajomość rysunku technicznego i dokumentacji
2. znajomość procesu montażu turbin
3. umiejętność montażu turbin
4. znajomość i umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych oraz umiejętność interpretacji wyników pomiarów
5. umiejętność obsługi ręcznych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych oraz urządzeń specjalistycznych
6. znajomość i praktyczne zastosowanie w codziennej pracy podstawowych pojęć z dziedziny lean manufacturing, tj. 7 marnotrawstw, 5S, zarządzanie wizualne
7. znajomość zasad autonomicznego utrzymania ruchu oraz idei Kaizen w odniesieniu do urządzeń