Manažer kritické infrastruktury

Recruiter
Location
Brno
Salary
Competitive
Posted
14 Oct 2016
Closes
11 Nov 2016
Ref
61066_6
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Vaše úlohy
 • Je pověřen vykonáváním funkce „Odpovědné osoby" a „Bezpečnostního ředitele" ve smyslu •2 a •71 zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (ZOUI) a nařízení vlády č. 522/2005 Sb., tzn. naplňuje povinnosti E.ON distribuce v oblasti ochrany utajovaných informací.
 • Je pověřen výkonem funkce „Manažera pro krizové řízení" a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a pravidly E.ON Distribuce.
 • Zajišťuje ochranu utajovaných informací v v souladu s • 5 ZOUI:
 • personální bezpečností
 • průmyslovou bezpečností
 • administrativní bezpečností
 • fyzickou bezpečností
 • Provádí kontrolu stavu ochrany OUI a dodržování povinností stanovených ZOUI.
 • Pravidelně zajišťuje své proškolení a proškolení všech pracovníků s přístupem k UI a to z právních předpisů v oblasti ochrany UI.
 • Zastupuje společnost při komunikace s Národním bezpečnostním úřadem.
 • Odpovídá za realizaci reaktivních opatření, ochranných opatření nebo varování vydaných NBU.
 • Je pověřen dalšími rolemi a kontakty s příslušnými orgány a organizacemi (např. ČS RES) v oblasti bezpečnosti a řízení rizik.
 • Odpovídá za vedení a aktualizaci bezpečnostní dokumentace.
 • Odpovídá za svolávání Podnikového krizového štábu a vykonává funkci jeho tajemníka .
 • Zajišťuje koordinaci a plánovaní cvičení orgánů krizového řízení společnosti a složek IZS.
 • Odpovídá za vedení a aktualizaci dokumentace pro krizové řízení pro oblast elektřiny a plynu dle platné legislativy (Havarijní plán, Statut a jednací řád podnikového krizového štábu atd.).
 • Stanovuje ve spolupráci s dalšími odbornými útvary distribuce standardy a normy fyzické bezpečnosti KI, koordinuje implementaci opatření, provádí kontrolu dodržování standardů, vše dle požadavků danými vyhláškou č. 316/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a požadavků RU E.ON Czech v souladu s vnitřní koncernovou směrnicí.
 • Vytváří a udržuje seznam klíčových procesů, informací a zdrojů a jejich vlastníky (inventory) pro systém fyzické bezpečnosti KI.
 • Řídí vyhodnocení požadavků na fyzickou bezpečnost a předkládá zprávy o výkonnosti systému fyzické bezpečnosti KI.
 • Řídí pravidelnou analýzu rizik, klasifikací a udržuje přehled rizik pro systém fyzické bezpečnosti KI.
 • Koordinuje realizaci a dodržování organizačních bezpečnostních opatření systému kybernetické bezpečnosti pro KII (kritickou informační infrastrukturu) dle požadavků zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti v platném znění a •6 vyhlášky č. 316/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti v platném znění. Koordinuje školení v této oblasti.
 • Spolupracuje s LISO, Manažerem KB a Architektem KB na koordinaci aktivit v oblasti ISMS.
 • Spolupracuje a podílí se na připomínkování politik, metodik a interních řídících dokumentů z pohledu požadavků zákona č. 181/2014 Sb. a č. 412/2005 Sb.
 • Je informován a koordinuje bezpečnostní incidenty v oblasti KI a komunikuje s kontaktní osobou NBÚ.
 • Spolupracuje s LISO na provádění interních auditů ISMS.
 • Účastní se pracovních skupin (projektů) v oblasti fyzické bezpečnosti a v návaznostech na kybernetickou bezpečnost.
 • Udržuje kontakty s relevantními regionálními asociacemi, bezpečnostními skupinami, apod.
 • Zajišťuje back office, tzn. vedení a aktualizaci dokumentace pracovních skupin (projektů) v oblasti fyzické bezpečnosti KI, kybernetické bezpečnosti KII a ochrany UI (Zápisy z porad, Akceptační protokoly, Reporty stavu, Požadavky na změny atd.).


Váš profil
Požadavky:
 • Vysokoškolské magisterské vzdělání
 • Znalost MS Office (Excel, PowerPoint, Word, Access)
 • Praxe s řízením bezpečnosti alespoň 3 roky
 • Praxe v oblasti krizového řízení
 • Základní znalosti z oblasti fyzické a kybernetické bezpečnosti
 • Znalost principů prezentace, komunikace, vyjednávání, přesvědčování 
 • Znalost AJ na velmi dobré úrovni
 • Řidičské oprávnění skupiny „B"
 
Dovednosti:
 • Slovní a písemná komunikace na velmi dobré úrovni
 • Schopnost prezentovat návrhy na změny a schopnost získat podporu pro své návrhy
 • Schopnost vybudovat výborné vztahy s klíčovými stakeholdery
 • Proaktivní spolupráce
 • Ochota se dále vzdělávat
 • Vynikající analytické schopnosti, systémový přístup k řešené oblasti


Nabízíme
 • Zázemí silné, nadnárodní a stabilní společnosti
 • Odpovídající finanční ohodnocení dle kolektivní smlouvy
 • 5 týdnů dovolené
 • Příspěvek na penzijní připojištění
 • Placené volno při významných životních a jiných událostech nad rámec zákoníku práce
 • Příspěvek na  stravování 
 • Propracovaný systém zaměstnaneckých benefitů a výhod
 • Příležitost k profesnímu růstu
 • Vzdělávání a systematický osobní rozvoj
 • Příjemný pracovní kolektiv
 • Pružná pracovní doba u vybraných pozic