Consilier Juridic Senior

Recruiter
Location
Bucharest
Salary
Competitive
Posted
14 Oct 2016
Closes
23 Oct 2016
Ref
61563_6
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Responsibilities
 • Consultanţă juridică pentru echipa de management şi/sau a echipelor de proiect;
 • Coordonarea proiectelor strategice în domeniul juridic sub supravegherea superiorului direct;
 • Managementul consultanţilor externi şi integrarea inputului extern în proiectele interne;
 • Participarea la negocierea încheierii contractelor, verificarea legalităţii şi aprobarea juridică a acestora;
 • Asigurarea unei consultanţe juridice de înaltă calitate către organizaţie sau clienţii interni pe probleme juridice semnificative;
 • Asistenţă în redactarea opiniilor juridice, memorandumurilor şi a altor documente de informare;
 • Implicat/ă activ în pregătirea şi redactarea diferitelor acte şi documente cu caracter juridic precum şi redactarea opiniilor juridice formale;
 • Efectuarea de cercetări juridice şi analize utilizând resurse diverse şi selectarea materialelor relevante pentru analiza juridică;
 • Revizuirea documentelor juridice precum şi a oricăror alte documente relevante şi identificarea celor mai importante probleme ce trebuie rezolvate în mod prioritar;
 • Redactarea formalităţilor privind soluţionarea litigiilor şi monitorizarea implementării clauzelor juridice;
 • Oferă consultanţă cu privire la conformitatea cu legislaţie în vigoare a tuturor procedurilor interne ale organizaţiei;
 • Redactarea unor propuneri de modificare a legislaţiei curente şi a propunerilor legislative în cooperarea cu departamentele relevante din interiorul companiei şi/sau coordonarea echipei însărcinate cu această sarcină.
 • Reprezentarea societăţii în cadrul litigiilor în conformitate cu legea şi mandatul acordat;


Qualifications
Educaţie
 • Diplomă de licenţă în drept.
Experienţă practică necesară                
 • Experienţă în domeniul juridic (consilier juridic într-o societate multinaţională ce operează într-un domeniu reglementat reprezintă un avantaj) de minim 7 ani;
 • Experienţă în gestionarea agendei juridice încredinţate;
 • Experienţă în gestionarea inputului din partea consultanţilor externi;
 • Experienţă într-un mediu de afaceri reglementat reprezintă un avantaj;
 • Experienţă în relaţia cu autorităţile publice centrale şi locale.
Caracteristici personale şi abilităţi
 • Leadership;
 • Onestitate, hotărâre şi integritate;
 • Obiectivitate;
 • Capacitatea de a distinge fapte de detalii irelevante;
 • Încredere;
 • Abilitatea de a rezolva probleme;
 • Abilităţi de comunicare excepţionale;
 • Discreţie, diplomaţie şi tact;
 • Lucru în echipă
 • Rezistenţă la muncă sub presiune.
Cunoștințe de legislaţie obligatorii
 • Legislaţie generală şi specială (drept civil, drept comercial, dreptul societăţilor comerciale, dreptului proprietăţii intelectuale, protecţia datelor cu caracter personal, contracte şi executarea contractelor, garanţii, drepturi reale, legislaţie specială în domeniul energiei - gaz şi electricitate).
Limbi străine
 • Engleză (fluenţă scrisă şi verbală)
Cunoştinţe IT
 • MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Outlook)
 • Baze de date juridice (Sintact, LexExpert)Altele
 • Mobilitate: delegaţii etc,
 • Disponibilitate la program prelungit;
 • Disponibilitate de a adapta programul de lucru la cerinţele sarcinilor de serviciu.