Produktionscontroller

Recruiter
Location
Upplands Väsby
Salary
Competitive
Posted
14 Oct 2016
Closes
13 Nov 2016
Ref
61263_6
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Uppgifter
E.ON Värme är en av Sveriges ledande aktörer på värme/kyla-marknaden, och  producent av substantiella volymer el i kraftvärmeverk. Verksamheten omfattar ett 20-tal fjärrvärmenät samt totalvärmeaffärer från Malmö i söder till Sollefteå i norr. Verksamheten omfattar 7 TWh i volymer, omsätter 4500 miljoner och sysselsätter ca 470 anställda.
Inom E.ON Värmes Funktions- och Produktionscontrolling arbetar vi med att stötta organisationen för produktion av värme, el, ånga och kyla. Löpande arbetar vi bland annat med planering och optimering av produktionsekonomin, bokslutsanalyser, kalkylering inför och uppföljning av investeringar, energiskattehantering samt rapportering till myndigheter. Utöver det löpande arbetet utgör problemlösning, verksamhetsutveckling samt framtagande av beslutsunderlag i viktiga strategiska frågor en viktig del av arbetet.
Som produktionscontrollers arbetar vi dels efter återkommande ekonomiska processer, och dels med strategiska analyser, förbättringsinitiativ samt löpande stöd till verksamheten ur ett kalkylerings- och utredningsperspektiv. Huvudfokus i tjänsten är att hantera produktion Stockholms rörelseresultat inkluderat bränslekostnader och direkt produktionsrelaterade kostnader. Detta innebär att utifrån en kunskap kring produktionsanläggningarna och de tekniska förutsättningarna planera, optimera samt följa upp produktionen av värme och kyla. En del av de direkta kostnaderna utgörs av utsläppsrätter, vilket för med sig ett processansvar som också ingår i tjänsten.
En viktig del i rollen är att arbeta genom relationsskapande, vilket kräver en social fingertoppskänsla. Produktionscontrollern i Stockholm ingår i den lokala produktionsledningsgruppen, representerar produktion i förhandlingssamanhang och ansvarar för vissa externa affärsrelationer.

Profil
Som produktionscontrollers arbetar vi i gränslandet mellan ekonomi och teknik. Detta betyder att rätt kandidat antingen är civilingenjör eller civilekonom, med ett personligt intresse och fallenhet för både ekonomiska och tekniska frågor. Initiativtagarförmåga likväl som intresse att förstå och lära är väsentligt för att fullt ut glädjas i arbetet. Struktur och noggrannhet är andra viktiga egenskaper som behövs för att lyckas med det återkommande boksluts- och rapporteringsarbetet, i vilket Excel och SAP är viktiga verktyg. Det betyder att kompetens inom Excel, VBA och databashantering är meriterande. Erfarenhet inom fjärrvärmeproduktion och controlling kan kompenseras av nyfikenhet, engagemang, god kommunikationsförmåga och driv.
Om du tror dig vara den vi behöver i teamet, välkommen att söka till ett härligt gäng - kom och räkna med oss!
Vi gör löpande urval i rekryteringsprocessen, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.
För frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Mattias Andersson, +46722499329
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Mathias Bäck, Unionen, +46 704 992913
Michael Andersson, Ledarna, +46 705 250129
Mats Lundberg, SEKO +46 730 499778
Harald Andersson, SI/Akademikerna, +46 705 496214