Kraftledningsingenjör Regionnät

Recruiter
Location
Kalmar
Salary
Competitive
Posted
09 Oct 2016
Closes
30 Oct 2016
Ref
59785_6
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Uppgifter
E.ON Elnät Sverige AB är en del av E.ON-koncernen med säte i Düsseldorf/Essen, Tyskland som är världens största privatägda energiföretag med en omsättning på cirka 600 miljarder kronor. Inom E.ON-koncernen arbetar ca 62 000 medarbetare inom el, gas och värme till förmån för över 30 miljoner kunder. E.ON Elnät ansvarar för distributionen av el till drygt en miljon elnätskunder samt för drift, underhåll och utveckling av vårt elnät. Våra elledningar sträcker sig motsvarande 3 varv runt jorden! Inom E.ON Elnät arbetar ca 600 medarbetare på 12 orter i Sverige som framför allt annat har två fokusområden: Hög service och hög leveranssäkerhet. Vi värdesätter öppenhet, mod, samhällsansvar, integritet, förtroende och respekt i vårt arbete.

Vår avdelning Anläggning/Lokal organisation inom E.ON Elnät Sverige AB söker Kraftledningsingenjör. Placering av tjänsten är i första hand Kalmar, Norrköping, Sundsvall eller Malmö. Kan bli på någon av E.ONs etableringar.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att ta fram projekteringar av för nya- eller ombyggnader av regionledningar inom främst spänningsområdet 40-130 kV.
  • framtagande av det tekniska förfrågningsunderlaget och specifikationer för upphandling av projekt
  • utföra kostnadskalkyl för projektet samt presentera det i en beslutsprocess
  • tekniskt stöd till konsulter under projekteringsfasen
  • deltagande vid projektmöten och medverkande vid typtester och kontroller
  • teknisk styrning under projektgenomförandet samt rådgivning i kund, avtal- och tillståndsfrågor
  • interna arbeten som framtagande av tekniska bestämmelser samt andra styrande dokument
  • aktivt bidra till utvecklingen av verksamheten
Det ingår också att samordna uppgifter från interna avdelningar, så som driftplanering och selektivplanering, i syfte att uppnå den mest fördelaktiga tekniska och ekonomiska anläggningsutformningen.
Du har ansvar för projektekonomi samt håller kontakter med såväl kunder, markägare, myndigheter och entreprenörer.

Profil
Du har högskoleutbildning inom elkraftteknik eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har god anläggningskunskap om elnätets utformning samt branscherfarenhet inom området.
• kunskaper i lednings - och kabelprojektering inom regionnät
 •kunskaper om kraftlednings -och kabelteknik
•kunskaper i normer och föreskrifter
• kunskaper i elektriska och mekaniska beräkningar samt entreprenadjuridik är meriterande
 
Personliga egenskaper
Ordning och reda är viktiga egenskaper för tjänsten men samtidigt att det sker med en hög drivkraft. Du arbetar på ett strukturerat sätt som bygger på affärsmässighet och kvalitetstänkande och där säkerheten alltid kommer först. Andra viktiga egenskaper för tjänsten är förmågan att arbeta självständigt samt vilja och driv för att vidareutveckla sig själv.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska och har B-körkort. .
Din sociala kompetens, ditt sätt att samarbeta samt en god förmåga att vidareförmedla kunskap till övriga intressanter är viktiga egenskaper med tanke på arbetet mot övriga kontaktytor.
För att lyckas i vår verksamhet är förståelse för helhetsresultat och kundnöjdhet mycket viktig.