Underhållsingenjör Automation/Instrument

Recruiter
Location
Norrköping
Salary
Competitive
Posted
30 Sep 2016
Closes
19 Oct 2016
Ref
57924_6
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Uppgifter
E.ON Värme är den största privata aktören på den svenska fjärrvärmemarknaden. Vi producerar och distribuerar fjärrvärme i ett 25-tal fjärrvärmenät, driver runt 800 värmeanläggningar i hela Sverige samt levererar fjärrkyla i Norrköping, Örebro och Malmö. Under 2013 omsatte E.ON Värme 4,8 miljarder kronor.
Som underhållsingenjör ansvarar du för att planera, beställa och kontrollera utförandet av det förebyggande underhållet för alla styrsystem och samtliga processdatorer. I uppdraget ingår samordning av egna underhållsarbetet med andra arbeten som genomförs. Underhållsingenjören initierar och deltar i långsiktig utveckling av anläggningen, vilket omfattar att ta fram tekniska samt ekonomiska underlag för förebyggande underhåll. Underhållsplaner genomförs sedan, oftast, i projektform där du ibland är projektledare för mindre arbeten samt ofta deltar som sakkunnig i större projekt. Du ansvarar kostnadsuppföljning av förebyggande och avhjälpande underhållsarbeten. Vid behov medverkar och driver underhållsingenjören även dagligt förebyggande och akut arbete, vilket primärt utförs av inhyrd personal.
Underhållssystemet SAP används för planering, rapportering samt ekonomisk uppföljning av både förebyggande och avhjälpande underhållsarbeten. I underhållsingenjörens uppgifter ingår att säkerställa att arbeten utförs enligt gällande regler och rutiner för E.ONs anläggningar. Som underhållsingenjör Automation/Instrument förekommer, vid behov, aktivt deltagande i felsökning och andra underhållsåtgärder i anläggningen. Kraftvärmeverket är fortlöpande moderniserat och har ett överordnat bildskärmsbaserat SCADA system samt underliggande styrsystem, företrädesvis av fabrikat ABB, av flera generationer. Process IT nätverk bestående av TCP/IP lösningar, fältbussar, säkerhetslösningar, backuphantering.

Profil
  • Teknisk utbildning såsom högskoleingenjör eller motsvarande förvärvad kunskap inom processindustri
  • God kunskap inom styrsystem, SCADA lösningar och process IT.
  • Kunskap om instrumentering för processystem.
  • Kunskap om fältinstrumentering är nödvändig, primärt för tryck, flödes och temperaturmätning.
  • Erfarenhet av arbete med underhåll av kraftvärmeproduktionsanläggningar eller processindustri.
  • Grundläggande ekonomisk kunskap och har med fördel arbetat med kostnadsuppföljning
  • Erfarenhet av SAP eller motsvarande affärssystem.
  • God kunskap i engelska.
Personliga egenskaper
Du har en god förmåga att själv strukturera och prioritera arbetet, du har lätt för att leda, motivera och entusiasmera andra. Vidare är du verksamhetsorienterad; du ser helheten, du är affärsmässig i ditt arbetssätt och arbetar efter de beslut som tagits. Vår verksamhet förutsätter kvalitet i utförda arbeten och för att säkerställa det tar vi för givet att du, liksom vi, har höga krav på struktur, ordning och reda. Vi värdesätter tidigare praktiskt erfarenhet från processindustrin eller liknande anläggning.
För frågor gällande tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef, Linda C Johansson +46 730  499 303
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Mathias Bäck, Unionen, +46 704 992913
Michael Andersson, Ledarna, +46 705 250129
Mats Lundberg, SEKO +46 730 499778
Harald Andersson, SI/Akademikerna, +46 705 496214