Examensarbete inom Regionstationer

Recruiter
Location
Malmö
Salary
Competitive
Posted
15 Apr 2016
Closes
23 Nov 2016
Ref
41746_6
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Uppgifter
Vill du vara med och forma framtidens energi? Då har du som student möjlighet att vara med på vår utvecklingsresa genom att göra ditt examensarbete hos oss. Vi söker dig som vill vara med och utveckla en datoriserad kontrollfunktion av normalkopplingslägen och effektmarginaler i regionstationer.
 
Detta examensarbete är tänkt som en förstudie, och ingår som en del i ett längre utvecklingsprojekt som handlar om förbättrat mätdataunderlag för flera olika användargrupper. Förstudie handlar huvudsakligen om att producera ett beslutsunderlag för ett utvecklingssteg gällande kopplingslägen i regionsstationer. Att med datorstödd automatik kunna definiera det mest frekventa kopplingsläget i en regionstation och dess varaktighet i timmar per år, samt namnge och tidsstämpla övriga unika kopplingslägen, är en förutsättning för att kunna tolka effektflöden och samhörande händelser. Det kan även leda till beräkningar och analys av mer exakta kapacitetsmarginaler och beräkning av redundansmarginaler.
 
Att studera och utvärdera vilka förutsättningar som finns, och vilka kompletteringar som behövs, i existerande databassystem är en viktig första utvecklingsfas. Liksom att därefter studera förutsättningar och eventuella nya behov för att kunna utveckla systemen mot en synkroniserad indatahantering för effektflöde, spänningsnivå och definierat kopplingsläge i nätområdet.
 
Aktiviteterna för examensarbetet innebär att:
  • Utifrån en fördefinierad idé, hjälpa till att utveckla en plattform för speciell analys av indata från regionstationer.
  • Sammanställa och analysera mätdata gällande kopplingslägen per år, på brytare och frånskiljare från några utvalda regionstationer
  • Utnyttja ovanstående mätdata och definiera normalkopplingsläge och tidsstämpla övriga kopplingslägen.
  • Sammanställa underlag och analysera utvecklingspotential.


Profil
För att du ska bli aktuell för ett examensarbete inom affärsområde Elnät, behöver du ha ett starkt intresse och passion för energibranschen. Du har grundläggande elkraftsteknisk kompetens, eller så drivs du av att finna nya affärsmodeller utifrån tekniska lösningar. Du har affären och slutkunden i fokus och du sporras generellt av att hitta tekniska lösningar som kan öka affärsvärdet.
 
För att praktiskt kunna genomföra ett examensarbete på E.ON Elnät behöver du även:
  • Studera sista året på universitetet
  • Vara antagen till kurs för examensarbete
  • Kunna ordna med boende och transport till vårt kontor i Malmö
 
Övrigt:
För att bättre förstå vår verksamhet och de utmaningar vi står inför rekommenderar vi dig att läsa mer på eon.se. Du är också varmt välkommen att besöka oss på någon av kommande arbetsmarknadsdagar där du har möjlighet att ställa dina frågor. Du hittar en lista över kommande arbetsmarknadsmässor på eon.se/jobb. För denna tjänst arbetar vi med löpande urval, så vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt.